ALKITAB YEHEZKIEL

7 Feb

Penulis          : Yehezkiel
Tema             : Hukuman dan Kemuliaan Allah
Tanggal Penulisan: 590-570 SM

Latar Belakang
~~~~~~~~~~~~~~
Latar belakang sejarah Kitab Yehezkiel ialah Babel pada tahun-tahun awal pembuangan (593-571 SM). Nebukadnezar telah membawa tawanan orang Yahudi dari Yerusalem ke Babel dalam tiga tahap:

(1) pada tahun 605 SM, pemuda-pemuda Yahudi pilihan dibawa ke Babel, antara lain Daniel dan ketiga sahabatnya;

(2) pada tahun 597 SM, 10.000 tawanan dibawa ke Babel, di antaranya Yehezkiel; dan

(3) pada tahun 586 SM, pasukan Nebukadnezar telah membinasakan kota dan Bait Sucinya, lalu membawa sebagian besar orang yang tidak terbunuh ke Babel.

Pelayanan Yehezkiel sebagai nabi terjadi pada masa sejarah PL yang paling gelap: tujuh tahun sebelum kebinasaan itu pada tahun 586 SM (593-586 SM) dan 15 tahun setelah kebinasaan itu (586-571 SM). Kitab ini mungkin selesai sekitar tahun 570 SM.

Yehezkiel, yang namanya berarti “Allah menguatkan”, berasal dari keluarga imam (Yeh 1:3) dan tinggal di Yerusalem sepanjang 25 tahun pertama hidupnya. Dia sedang dalam pendidikan untuk menjadi imam di Bait Suci ketika dibawa ke Babel pada tahun 597 SM. Sekitar lima tahun kemudian, pada umur 30 tahun (Yeh 1:2-3), Yehezkiel menerima panggilan sebagai nabi dan penugasan ilahinya, setelah itu ia melayani dengan setia selama sekurang-kurangnya 22 tahun (Yeh 29:17); Yehezkiel berusia sekitar 17 tahun ketika Daniel dibawa pergi, sehingga keduanya kurang lebih sama umurnya. Baik Yehezkiel maupun Daniel merupakan rekan sezaman yang lebih muda daripada Yeremia dan sangat mungkin banyak dipengaruhi oleh nabi Yerusalem yang lebih tua ini (bd.Dan 9:2). Pada saat Yehezkiel tiba di Babel, Daniel sudah terkenal sebagai orang yang memiliki hikmat nubuat yang luar biasa; Yehezkiel menyebutnya tiga kali di dalam kitab ini (Yeh 14:14,20; Yeh 28:3). Berbeda dengan Daniel, Yehezkiel berkeluarga (Yeh 24:15-18) dan hidup sebagai warga biasa di antara para buangan Yahudi di tepi Sungai Kebar.  (Yeh 1:1; Yeh 3:15,24; bd.Mazm 137:1).

Kitab ini dengan jelas menyebutkan bahwa nubuat-nubuatnya adalah dari Yehezkiel (Yeh 1:3; Yeh 24:24). Pemakaian kata ganti “aku” dalam seluruh kitab, bersama dengan kesatuan kitab ini dalam gaya dan bahasa yang dipakai, menunjuk kepada Yehezkiel sebagai penulis tunggalnya. Nubuat-nubuatnya dapat diberi tanggal dengan tepat karena cara penanggalannya yang teratur (bd. Yeh 1:1-2; Yeh 8:1; Yeh 20:1; Yeh 24:1; Yeh 26:1; Yeh 29:1,17; Yeh 30:20; Yeh 31:1; Yeh 32:1,17; Yeh 33:21; Yeh 40:1). Pelayanannya dimulai bulan Juli tahun 593 SM dan berlangsung sampai sekurang-kurangnya nubuat terakhir yang dicatat pada bulan April, 571 SM.
Garis Besar
~~~~~~~~~~~
I.  Panggilan dan Penugasan Yehezkiel
(Yeh 1:1-3:27)
A. Penglihatan Tentang Kemuliaan Allah
(Yeh 1:1-28)
B. Ditugaskan untuk Menjadi Nabi
(Yeh 2:1-3:27)
II. Nubuat Tentang Hukuman atas Yehuda dan Yerusalem
(Yeh 4:1-24:27)
A. Tanda-Tanda Nubuat Tentang Hukuman yang Akan Datang
(Yeh 4:1-5:17)
1. Batu Bata
(Yeh 4:1-3)
2. Yehezkiel Berbaring pada Sisi Kiri
(Yeh 4:4-8)
3. Makanan yang Kurang
(Yeh 4:9-17)
4. Pedang Tajam Ilahi
(Yeh 5:1-17)
B. Berbagai Nubuat Tentang Hukuman yang Akan Datang
(Yeh 6:1-7:27)
C. Aneka Penglihatan Tentang Hukuman yang Akan Datang
(Yeh 8:1-11:25)
1. Penglihatan Tentang Berhala Kekejian di Dalam Bait Suci
(Yeh 8:1-18)
2. Penglihatan Tentang Kebinasaan Yerusalem
(Yeh 9:1-11)
3. Penglihatan Tentang Kemuliaan Allah yang Pergi
(Yeh 10:1-22)
4. Penglihatan Tentang Pemimpin Fasik dan Kemuliaan yang Telah Hilang
(Yeh 11:1-25)
D. Aneka Tanda, Amanat, dan Perumpamaan Tentang Hukuman yang Akan Datang
(Yeh 12:1-24:27)
1. Tanda-Tanda Pembuangan Yerusalem
(Yeh 12:1-28)
2. Amanat Terhadap Nabi-Nabi Palsu
(Yeh 13:1-23)
3. Amanat Terhadap Tua-Tua Penyembah Berhala
(Yeh 14:1-23)
4. Perumpamaan Tentang
Pohon Anggur yang Tidak Berguna,
(Yeh 15:1-8)
Wanita Pezinah,
(Yeh 16:1-23)
dan Dua Ekor Rajawali
(Yeh 17:1-24)
5. Satu Pelajaran
(Yeh 18:1-32)
dan Sebuah Ratapan
(Yeh 19:1-14)
6. Berita Selanjutnya dan Tanda-Tanda Tentang Penghukuman
Terhadap Yerusalem
(Yeh 20:1-24:27)
III.Nubuat Tentang Hukuman atas Bangsa-Bangsa Asing
(Yeh 25:1-32:32)
A. Amon
(Yeh 25:1-7)
B. Moab
(Yeh 25:8-11)
C. Edom
(Yeh 25:12-14)
D. Filistin
(Yeh 25:15-17)
E. Tirus
(Yeh 26:1-28:19)
F. Sidon
(Yeh 28:20-26)
G. Mesir
(Yeh 29:1-32:32)
IV. Nubuat Mengenai Pemulihan
(Yeh 33:1-48:35)
A. Penjaga Pemulihan
(Yeh 33:1-33)
B. Janji-Janji Pemulihan
(Yeh 34:1-39:28)
C. Penglihatan Tentang Pemulihan
(Yeh 40:1-48:35)
Tujuan
~~~~~~
Tujuan nubuat-nubuat Yehezkiel terutama bersifat ganda:

(1) untuk menyampaikan berita Allah mengenai hukuman atas Yehuda dan Yerusalem yang sudah murtad (pasal 1-24; Yeh 1:1-24:27) dan tujuh bangsa asing di sekitar mereka (pasal 25-32; Yeh 25:1-32:32) dan

(2) untuk menopang iman sisa umat Allah dalam pembuangan mengenai pemulihan umat perjanjian-Nya dan kemuliaan akhir dari kerajaan-Nya (pasal 33-48; Yeh 33:1-48:35). Sang nabi juga menekankan tanggung jawab pribadi setiap orang di hadapan Allah dan bukan memikirkan hukuman pembuangan sebagai sekadar akibat dosa-dosa leluhur saja (Yeh 18:1-32; Yeh 33:10-20).

Survai
~~~~~~
Kitab Yehezkiel disusun dengan baik, dan ke-48 pasalnya dengan sendirinya terbagi menjadi empat bagian utama.

(1) Bagian pengantar (pasal 1-3; Yeh 1:1-3:27) menguraikan penglihatan penuh kuasa Yehezkiel tentang kemuliaan dan takhta Allah (pasal 1; Yeh 1:1-28) dan dilanjutkan dengan penugasan ilahi sang nabi ke dalam tugas kenabian (pasal 2-3; Yeh 2:1-3:27); perhatikan pengalaman Musa di semak yang menyala (Kel 3:1-4:31) dan penglihatan Yesaya di Bait Suci (Yes 6:13) sebagai penyataan luar biasa yang sama dari Allah pada permulaan tugas-tugas kenabian mereka.

(2) Bagian kedua (pasal 4-24; Yeh 4:1-24:27) mencatat amanat Yehezkiel yang keras dan menghilangkan harapan mengenai hukuman atas Yehuda dan Yerusalem yang tidak terelakkan lagi karena mereka terus memberontak dan murtad. Sepanjang tujuh tahun terakhir dari Yerusalem (593-586 SM), Yehezkiel memperingatkan orang Yahudi di Yerusalem dan para buangan di Babel tentang harapan palsu bahwa Yerusalem akan lolos dari hukuman. Dosa-dosa Yerusalem pada masa lalu dan masa kini memastikan kehancurannya yang sekarang. Yehezkiel mengumandangkan amanat kenabian tentang malapetaka dahsyat ini melalui berbagai penglihatan, perumpamaan, dan tindakan simbolik. Ps Yeh 8:1-11:25 menggambarkan Yehezkiel dibawa Allah ke Yerusalem dalam penglihatan untuk menyampaikan nubuat-nubuat kepada kota itu. Dalam pasal 24 (Yeh 24:1-27) kematian istri tercinta Yehezkiel menjadi suatu perumpamaan dan tanda tentang akhir Yerusalem.

(3) Bagian ketiga (pasal 25-32; Yeh 25:1-32:32) berisi nubuat-nubuat hukuman terhadap tujuh bangsa asing yang bersukacita atas malapetaka Yehuda.  Dalam nubuat yang cukup panjang terhadap Tirus muncul suatu penggambaran samar-samar tentang Iblis (Yeh 28:11-19) sebagai kekuatan sesungguhnya di belakang raja Tirus.

(4) Bagian terakhir (pasal 33-48; Yeh 33:1-48:35) menandai suatu peralihan dalam berita sang nabi dari hukuman suram ke penghiburan dan harapan di masa depan (bd. Yes 40:1-66:24). Setelah Yerusalem jatuh, Yehezkiel bernubuat tentang kebangunan rohani dan pemulihan di masa depan, ketika Allah akan menjadi gembala yang sejati bagi umat-Nya (pasal 34; Yeh 34:1-31) dan memberi mereka “hati yang baru” dan “roh yang baru” (pasal 36; Yeh 36:1-38). Di dalam konteks ini terdapat penglihatan Yehezkiel yang terkenal mengenai sejumlah besar tulang yang secara nubuat dihidupkan kembali (pasal 37; Yeh 37:1-28).  Kitab ini ditutup dengan melukiskan bahwa pada akhir zaman Bait Suci, kota suci, dan tanah suci akan dipulihkan (pasal 40-48; Yeh 40:1-48:35).
Ciri-ciri Khas
~~~~~~~~~~~~~~~
Tujuh ciri utama menandai kitab Yehezkiel.

(1) Kitab ini penuh dengan penglihatan misterius, perumpamaan yang berani dan perbuatan simbolik yang aneh sebagai sarana penyataan nubuat Allah.

(2) Isinya diatur dan diberi tanggal dengan saksama; terdapat lebih banyak tanggal daripada kitab nubuat PL lainya.

(3) Dua frase khusus muncul berkali-kali:

(a) “Mereka akan tahu bahwa Aku ini Tuhan” (65 kali dengan aneka variasi) dan
(b) “kemuliaan Tuhan” (19 kali dengan aneka variasi).

(4) Yehezkiel secara khusus disapa oleh Allah dengan sebutan “anak manusia” dan “penjaga”.

(5) Kitab ini mencatat dua penglihatan luar biasa mengenai Bait Suci — yang pertama sebagai Bait Suci yang dinajiskan dan menanti kebinasaan (pasal 8-11; Yeh 8:1-11:25) dan yang lain sebagai dipulihkan dan disucikan dengan sempurna (pasal 40-48; Yeh 40:1-48:35).

(6) Lebih dari nabi lain, Yehezkiel disuruh oleh Allah untuk menyatukan dirinya secara pribadi dengan sabda kenabian dengan melakukannya selaku lambang nubuat.

(7) Yehezkiel menekankan tanggung jawab pribadi kepada Allah.

Penggenapan Dalam Perjanjian Baru
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Nubuat pasal 33-48 (Yeh 33:1-48:35) pada hakikatnya mengenai karya penebusan Allah di masa depan sebagaimana dinyatakan di dalam PB. Bagian ini bukan hanya berbicara tentang pemulihan Israel secara jasmaniah ke negeri mereka, tetapi juga suatu pemulihan akhir di masa depan yang mencakup penggenapan sempurna dari tujuan Allah bagi Israel rohani dalam hubunganya dengan kemuliaan dan kuasa Allah di Bait Suci (penyembahan), dan tujuan Allah bagi bangsa-bangsa sebagai hasil pekabaran Injil.  Nubuat-nubuat Yehezkiel yang penting mengenai Mesias PB ialah Yeh 17:22-24; Yeh 21:26-27; Yeh 34:23-24; Yeh 36:16-38 dan Yeh 37:1-28.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: